کلینیک قلب دکتر هومان

بهترین مرکز قلب با حضور برترین متخصصین قلب و عروق
Search
بهترین مرکز قلب با حضور برترین متخصصین قلب و عروق

اکوکاردیوگرافی ورزشی

اکوکاردیوگرافی ورزشی

اکوکاردیو گرافی ورزشی

این آزمایش ترکیبی از تست وزرش برای قلب و اکوی قلبی است که به منظورتست حرکت دیواره ی قلب در هنگام انجام فعالیت های وزرشی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید