لیست پزشکان کلینیک قلب دکتر هومان

 

خانم دکتر شعبانی (متخصص قلب و عروق-کاردیولوژیست)

 آقای دکتر حاجی زاده (متخصص قلب و عروق-فوق تخصص اینترونشن)

آقای دکتر رحمان پور (متخصص قلب و عروق-فلوشیپ)

 

 خانم دکتر اسماعیلی (متخصص قلب و عروق)