کلینیک قلب و عروق با دارا بودن گلچینی از بهترین و حاذق ترین متخصصین قلب کشور به بهترین مرکز قلب و عروق تبدیل شده است.