بهترین مرکز قلب با حضور برترین متخصصین قلب و عروق
Search
بهترین مرکز قلب با حضور برترین متخصصین قلب و عروق

از جمله برتری هایی که کلینیک قلب و عروق نسبت به دیگر کلینیک ها دارد ، دسترسی آسان به این کلینیک است که از طریق مترو شریعتی می باشد .

آدرس ما : خیابان شریعتی ، مترو شریعتی ، خیابان منظرنژاد ، پلاک 53 ، واحد9