خدمات درمانی

کلینیک قلب و عروق با ارائه خدمات و با دارا بودن تست های درمانی مؤثر ، مشکلات قلبی را بهبود می بخشد . از جمله این خدمات ، تست ورزش، اکوکاردیوگرام ورزشی و … می باشد .